CyRadar: Một chiến dịch mã độc gián điệp mới đang nhắm tới ngân hàng của Việt Nam

Cảnh báo về một chiến dịch tấn công bằng mã độc gián điệp mới đang nhắm tới ngân hàng tại Việt Nam, chuyên gia CyRadar khuyến nghị các ngân hàng cần nâng cao cảnh giác, nhanh chóng rà soát hệ thống mạng để phát hiện ra các kết nối và file nghi ngờ.

Bộ Công an công bố dự thảo Nghị định về Luật An ninh mạng

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng quy định dữ liệu về thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, gồm 20 nội dung như: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nghề nghiệp…