VNCERT - Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

VNCERT - Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam là Cơ quan điều phối quốc gia về ứng cứu sự cố, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. 
 

Contact us

DHA Investment and Technology Company Ltd.,

Registration Office : No 46 Lot F2 Dai Kim Dinh Cong Newtown, Hoang Mai Dist, Hanoi, Vietnam
Representative Office : R1202, Block A, Goldenland Building, 275 Nguyen Trai Str., Thanh Xuan Dist., Hanoi, Vietnam
+84 024 7305 3389
contact@dhag.com.vn